Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://embracingopenness.be.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

 

Conformiteitsniveau

Deze website is conform ondanks de 'High contrast' mode die beschikbaar is in de header en in de footer van de site.

 

Voorbereiding van deze verklaring

Op 23.05.2023 werd een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.


Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze site, kunt u contact opnemen met:

Dienst Online
AD Externe Communicatie
Kanselarij van de Eerste Minister
E-mail: webmaster@premier.fed.be

Indien het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman.

Om de twee jaar is een herziening gepland.

Deze verklaring werd opgesteld op 23.05.2023.
De verklaring werd het laatst onderzocht op 23.05.2023.