Afbeelding

We omarmen diversiteit

We willen een inclusieve samenleving waarin mensen gewaardeerd worden voor hun unieke kwaliteiten en hun eigenheid.

België wil een open samenleving zijn, trouw aan onze fundamentele waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Lees hoe België diversiteit en inclusie omarmt.

diversity brussels

Meer over diversiteit