High contrast
Officiële informatie en diensten: www.belgium.be
logo be

Prinses Elisabeth Eiland: een baanbrekend project in de Noordzee

offshore wind park

In de voortdurende strijd tegen klimaatverandering en de overgang naar duurzame energiebronnen heeft België ambitieuze plannen aangekondigd voor de bouw van het eerste energie-eiland ter wereld: Prinses Elisabeth Eiland. Het eiland zal fungeren als een cruciaal knooppunt voor de verdere ontwikkeling van windenergie op zee in de Noordzee. Met een oppervlakte van vijf hectare op 45 kilometer voor de kust van Oostende, belooft dit baanbrekende project de energietransitie in Europa te versnellen.

Het belangrijkste doel van Prinses Elisabeth Eiland is om de capaciteit van wind op zee te verviervoudigen en zo tegen 2030 een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de energievoorziening van België en Europa. De netbeheerder Elia heeft ambitieuze plannen ontwikkeld om dit doel te bereiken. Het eiland zal dienen als een schakelpunt tussen de offshore windparken van de tweede offshore windzone en het hoogspanningsnet aan land.

Het hart van het project zal bestaan uit hoogspanningsinfrastructuur, waaronder exportkabels van windparken en interconnectoren met Groot-Brittannië en Denemarken. Deze infrastructuur zal worden ondergebracht in betonnen caissons die gevuld worden met zand, waardoor een stabiele basis wordt gecreëerd voor de transmissie van elektriciteit. Naast deze technische aspecten zal het eiland ook voorzieningen hebben zoals een kleine haven voor onderhoudsploegen en een helideck om toegang te bieden tot het eiland.

Princess Elisabeth Island

Focus op veiligheid en milieubescherming

Een van de meest opvallende kenmerken van Prinses Elisabeth Eiland is de focus op veiligheid en milieubescherming. Met recente ontwikkelingen zoals de situatie rond de Nordstream-pijpleidingen, is de noodzaak voor strenge veiligheidsmaatregelen duidelijker dan ooit. De Belgische regering heeft nieuwe wetgeving ingevoerd om deze maatregelen aan te scherpen, waaronder camerabewaking op zee, het gebruik van drones en een nauwgezette monitoring van buitenlandse schepen in Belgische wateren. Daarnaast zal er regelmatig een veiligheidsanalyse worden uitgevoerd door bevoegde diensten om ervoor te zorgen dat het eiland en zijn omgeving veilig blijven voor mens en natuur.

Naast de technische en veiligheidsaspecten van het project, zal Prinses Elisabeth Eiland ook een positieve impact hebben op het milieu. Het eiland zal dienen als broed- en rustplaats voor vogels, waardoor hun leefgebied wordt beschermd en behouden. Dit toont de inzet van België voor het bevorderen van biodiversiteit en het beschermen van kwetsbare ecosystemen in de Noordzee.

Hoewel het project aanzienlijke kosten met zich meebrengt - naar schatting zo'n 450 miljoen euro voor de bouw van het eiland en een totaal kostenplaatje van twee miljard euro - wordt het gezien als een investering in de toekomst van duurzame energie in Europa. Met de bouw gepland om te beginnen in 2024 en naar verwachting medio 2026 te worden afgerond, zal Prinses Elisabeth Eiland een mijlpaal markeren in de strijd tegen klimaatverandering en de overgang naar een schone, hernieuwbare energietoekomst.

Al met al belooft Prinses Elisabeth Eiland niet alleen een technologisch hoogstandje te worden, maar ook een symbool van samenwerking en innovatie in de strijd tegen klimaatverandering. Met de capaciteit om de energievoorziening van Europa te transformeren en de weg vrij te maken voor verdere ontwikkeling van windenergie op zee, zal dit baanbrekende project een blijvende impact hebben op de toekomst van duurzame energie.

North Sea Summit

Op 24 april 2023 kwamen negen landen bijeen in Oostende - op uitnodiging van de Belgische regering - voor wat een Noordzeetop werd genoemd. De Noordzee biedt immers een enorm potentieel aan windenergie dat we nog onvoldoende aanboren. Dat kan alleen efficiënt als verschillende landen hun krachten bundelen.

In de Verklaring van Oostende engageren negen Europese landen zich om van de Noordzee de grootste groene energiecentrale ter wereld te maken. Doel: 120 GW offshore windcapaciteit tegen 2030 en minstens 300 GW tegen 2050. België zal een sleutelrol spelen.

North Sea Summit

Het sleutelwoord hier is 'interconnectiviteit'. In de mate van het mogelijke moeten de windparken van de verschillende landen met elkaar verbonden worden door een kabelnetwerk. Zo kunnen elektriciteitsoverschotten vlot worden doorgegeven en tekorten efficiënt worden aangevuld. Het waait immers altijd wel ergens, maar niet overal tegelijk.