High contrast
Officiële informatie en diensten: www.belgium.be
logo be

Waterstof in België

station

Waterstof - een schoon, krachtig, natuurlijk, hernieuwbaar en milieuvriendelijk gas - ligt letterlijk aan onze voeten. Zou waterstof dé oplossing kunnen zijn voor een koolstofarme samenleving? Zou waterstof de energiebron van de toekomst kunnen zijn? België is op dit gebied een pionier en is een belangrijk centrum aan het worden voor de invoer, de productie en het gebruik van waterstof.

De haven van Antwerpen, toegangspoort tot natuurlijke waterstof

Met de haven van Antwerpen, de tweede grootste van Europa, is België dé toegangspoort over zee voor de maritieme invoer van natuurlijke waterstof voor ons land en voor de rest van Europa. Tegen 2030 zal ook een pipeline pijpleiding uit Zuid-Europa en Noord-Afrika operationeel zijn, waarlangs waterstof in België kan worden ingevoerd.

Veel Belgische bedrijven en onderzoekscentra profiteren vandaag al van de massale instroom van waterstof in België. 

Bedrijven zoals ENGIE zijn gespecialiseerd in het invoeren en produceren van waterstof.  Anderen, zoals Air Liquide, houden zich bezig met de opslag van dit op grote schaal ingevoerde gas. Chemiebedrijven en scheepvaartmaatschappijen maken intussen gebruik van waterstofderivaten zoals ammoniak, methanol en methaan.

Port of Anvers

John Cockerill, een voorbeeld van Europese samenwerking

De Belgische groep John Cockerill heeft gaat samenwerke met het Franse bedrijf Technip Energies. Samen zullen ze een joint venture vormen onder de naam "Rely", die in België gevestigd zal zijn. Rely mikt op een omzet van 1 miljard euro tegen 2030 en wil de referentie worden voor de ontwikkeling van groene waterstof in Europa... en zelfs de wereld.

cockerill

België, in het hart van onderzoek

België wil investeren in het onderzoek naar en de ontwikkeling van minder vervuilende vliegtuigen voor de toekomst. Airbus heeft plannen aangekondigd voor een vliegtuig op waterstof, dat gedeeltelijk in België ontworpen en geproduceerd zou kunnen worden. Belgische bedrijven denken nu al na over bepaalde onderdelen van dit vliegtuig van de toekomst. Dit gebeurt in de onderzoekslabo's en prototypewerkplaatsen van Sonaca in Gosselies (Charleroi), waar een simulatie van extreme koude wordt getest op een stuk vleugel.

Veel fabrikanten investeren in onderzoek om waterstof in te zetten als oplossing voor de massale verplaatsingen met de auto. Benzinestations worden stap voor stap uitgerust met waterstofpompen. In ons land zijn er ook al veel bussen en boten op waterstof.

Aan initiatieven en investeringen dus geen gebrek in België. Wilt u investeren in de waterstofsector in België? Hier is een handige link.

Bus à hydrogène