High contrast
Officiële informatie en diensten: www.belgium.be
logo be

België stimuleert open en vrij ondernemerschap bij vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten

Awa award

De Awa-prijs helpt vrouwelijke ondernemers om hun projecten te realiseren.

Op 26 januari 2023 kregen vier jonge onderneemsters de Awa-prijs uit handen van Hare Majesteit koningin Mathilde en de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez. De prijzen werden toegekend in het kader van een wedstrijd om ondernemerschap bij vrouwen in Afrika en het Midden-Oosten aan te moedigen.

Waarom ondernemerschap in Afrika?

België draagt al sinds de 19e eeuw de kernwaarden van vrij ondernemerschap uit. Het was een van de eerste Europese landen waar de industriële revolutie doorbrak en België stond bovendien zeer open voor grensoverschrijdende handel. Vandaag gaat het land nog steeds vol voor samenwerking met partners over de hele wereld. Ook heeft het nauwe banden met Afrika. Handel en migratiebewegingen zijn de voornaamste redenen voor de sterke connectie die België onderhoudt met Noord-Afrika en Sub-Saharisch Afrika. Maar ook de regionale samenwerking in de totale Afrikaanse Unie wordt sterk aangemoedigd. 

Verder ondersteunt België ten volle vrouwelijk ondernemerschap, vooral omdat dit van groot belang is om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Er zijn dan wel meer vrouwelijke dan mannelijke ondernemers in Afrika: 58 procent van de zelfstandigen op het continent is een vrouw, maar ze boeken doorgaans lagere opbrengsten.

De Awa-prijs

Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel heeft de Awa-prijs in het leven geroepen om vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten te bevorderen.  De prijs wordt van 2023 tot 2026 jaarlijks uitgereikt. Vrouwen uit de veertien partnerlanden waar België actief is op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp komen ervoor in aanmerking, net als onderneemsters uit Mauritanië en Jordanië. 

Vier onderneemsters krijgen financiële ondersteuning voor hun veelbelovende projecten, maar het overkoepelende doel is om ondernemerschap in de volledige regio aan te moedigen. Op die manier wil België aan de bevolking tonen dat open en vrij ondernemerschap synoniem kan zijn met maatschappelijk succes en persoonlijke ontwikkeling, en een positieve impact kan hebben op de gemeenschap, zonder het evenwicht in het gezin te verstoren.

Ter ere van de Awa-prijs worden tal van evenementen op touw gezet op lokaal en internationaal niveau, om zowel mannen als vrouwen bewust te maken van de mogelijkheden die vrouwelijk ondernemerschap kan creëren. Hopelijk dragen deze events bij aan een grotere gendergelijkheid en een betere levensstandaard op het hele continent.