High contrast
Officiële informatie en diensten: www.belgium.be
logo be

Groene innovatie staat centraal tijdens de top in Zeebrugge

Zeebrugge Summit

Tijdens de eerste Belgisch-Duitse energietop in februari 2023 ondertekenden de politieke leiders van beide landen, premier Alexander De Croo en bondskanselier Olaf Scholz, een overeenkomst om nog meer te gaan samenwerken op het gebied van energie.

De locatie van de top, Zeebrugge, was niet toevallig gekozen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de haven namelijk cruciaal voor de toevoer van aardgas uit Noorwegen en van vloeibaar aardgas (lng) uit de Verenigde Staten en Qatar.

Hoewel België en Duitsland al samenwerkten rond energie, hebben de oorlog in Oekraïne en de dringende behoefte aan een energietransitie de gemeenschappelijke inspanningen op dit domein in een stroomversnelling gebracht. Beide landen stellen ambitieuze doelen voor hernieuwbare en duurzame energie, mikken resoluut op circulariteit en willen uitgroeien tot koolstofneutrale economieën waar industrieel leiderschap en innovatie centraal staan.

Zeebrugge

Op naar groenere, duurzamere energie

1. Waterstof

België en Duitsland volgen al een ambitieuze waterstofstrategie. De partners zijn nu overeengekomen om hun waterstofinfrastructuur tegen 2028 open te stellen en aan elkaar te koppelen, om zo de duurzame integratie van hun industriële clusters te bevorderen. Die ontwikkeling van de waterstofmarkt wordt onderbouwd door een nieuw pijplijnnetwerk en gestimuleerd via certificatieschema’s en marktplatforms.

 

2. Doorvoer van gas

De haven van Zeebrugge speelt een cruciale rol voor de aanvoer van gas naar Duitsland. Na Noorwegen is België namelijk de voornaamste (transit)partner van het land.  Aangezien België openstaat voor de uitbreiding van dit partnerschap, zijn beide landen overeengekomen om de doorvoercapaciteit naar Duitsland te verdubbelen. Het LNG-partnerschap vormt namelijk een sterke basis voor de verdere samenwerking rond waterstof, waarvoor in de toekomst dezelfde infrastructuur gebruikt kan worden. 

 

3. Hernieuwbare energie

België wil met Duitsland ook nauwer samenwerken op het vlak van hernieuwbare energie. Momenteel zijn de bilaterale activiteiten vooral geconcentreerd rond de Noordzee. Maar er zitten ook projecten in de pijplijn voor de Oostzee.

 

4. Elektrificatie

De Belgische en de Duitse elektriciteitsnetten zijn al sinds 2020 rechtstreeks met elkaar verbonden via de ALEGrO-interconnector. Om de verdere elektrificatie te garanderen, vooral via de productie van windenergie op de Noordzee, werd overeengekomen om een studie uit te voeren naar de bouw van een tweede interconnector.  

De eerste top, maar niet de laatste

Beide regeringsleiders en de aanwezige ministers bevestigden dat ze ervoor openstaan regelmatig bijeen te komen om extra samenwerking rond duurzame energie te bespreken en, waar nodig, initiatieven te nemen om hun onderlinge afhankelijkheid op vlak van energie te maximaliseren. 

Zeebrugge